El debat públic de les infrastructures - El cas francès