COP 21 : restabliment temporal de controls a les fronteres franceses

En el context de l’organització de la Conferència de les Parts de la Convenció marc de Nacions Unides sobre el canvi climàtic (COP 21), esdeveniment internacional de gran envergadura, i de conformitat amb les disposicions de l’article 24 del codi de fronteres Schengen, França ha decidit restablir del 13 de novembre al 13 de desembre de 2015 controls a les seves fronteres terrestres i aèries. Aquesta decisió ha estat degudament notificada als Estats membres de la UE així com a les Institucions europees.

Concretament, aquesta decisió implica que els espanyols que viatgen a França poden ser sotmesos a uns controls d’identitat al moment de la seva entrada al territori francès (aquesta possibilitat sempre existeix de totes maneres, ja sigui a les fronteres internes de l’espai Schengen o en tot el territori) i, per tant, han de portar un document d’identitat (DNI o passaport). Quant a les persones que tenen la nacionalitat d’un Estat tercer i que entren a França des d’Espanya, hauran de justificar de la seva capacitat per circular a l’espai Schengen (visat Schengen en el passaport quan correspongui). Els transportistes de viatgers hauran d’informar als seus passatgers d’aquestes disposicions. cal precisar, davant diverses interpretacions errònies que van poder aparèixer, que França no surt provisionalment de l’espai Schengen i que tota persona que disposa d’un títol autoritzant-la a circular en aquest espai podrà entrar a França després de sotmetre’s a les controlis exercits per les autoritats franceses.

publié le 13/11/2015

haut de la page